Over het team

Ilse gaf zelf nog de aanzet voor het maken van een boek. Drie verbouwereerde medestanders besloten haar verhaal te vertellen zoals ze het zélf beleefde. Hieronder lees je hoe Godfried, Erik en Bart de herinnering aan deze grote dame willen gestalte geven, en wat de waarden zijn die het boek wil uitdragen.

Het verhaal van ILSE: EEN MISSIE

AANZET

Ilse Uyttersprot (10-05-1967 – 04-08-2020) had tijdens de hittegolf begin augustus 2020 behoefte aan een hartig gesprek. De corona pandemie leek onder controle na de eerste golf, en op sociabele afstand, bij een gekoeld glaasje witte wijn op haar terras, wilde ze het hebben over de spiraal van negatieve berichtgeving en van nepnieuws rond haar persoon, hoe tegen het tij in te gaan en het zo mogelijk te keren. “We moesten eens overwegen om een boek te schrijven over wat we politiek voor Aalst gerealiseerd hebben” zorgde ze zelf nog aan de telefoon voor een missie, die avond van drie augustus. 48 uur later zouden zijzelf en de drie initiatiefnemers bijeenkomen om hierover te brainstormen.
Helaas, het lot besliste anders, het leven van Ilse werd bruusk bij nacht beëindigd. Plots was daar ook voor ons die onwezenlijke leegte… Na even aarzelen, beslisten we met ons drie om de geplande vergadering van donderdag zes augustus alsnog te laten plaatsvinden. Gewoon met elkaar even overleggen, alsof Ilse in ons midden was. We vonden unaniem dat de nagedachtenis van Ilse diende geborgd te worden, verankerd in de herinnering. Politica van het volk, toegewijde moeder en sterke, goedlachse, bescheiden vrouw. Ilse kan niet vergeten worden. Door gevolg te geven aan de opdracht die ze ons meegaf denken we haar een laatste dienst te bewijzen.

OPZET

We willen het levensverhaal van Ilse inbedden in de beeldcultuur en de communicatie-platformen van onze tijd. Het boek als medium krijgt hierbij de plaats die het verdient.
Mensen die Ilse een warm hart toedragen krijgen de kans om hun bronnenmateriaal, expertise, financiële en morele steun ter beschikking te stellen.
In de geest van Ilse, zij hield van mooie dingen, leggen we de lat hoog. Ons doel: de best haalbare kwaliteit.
De researchfase is daarom erg belangrijk. Bij een culinair gerecht staan verse, eerlijke ingrediënten mee garant voor een top bereiding. Zo ook zal correct bronnenmateriaal (documenten, getuigenissen, foto’s, unieke stukken, …) mee de kwaliteit bepalen van de herinnering aan Ilse.
Sociale media geven mensen een forum om hun goede herinneringen aan Ilse als vriendin, als supporter, als carnavalist, als mandataris, als verantwoordelijke, … te delen. Ilse stond midden de mensen. Dus denken we dat zo’n crowd sourcing een sterke bron kan zijn bij het in kaart te brengen van wat mensen individueel en in groep met haar beleefd hebben.
Toewerken naar de publicatie van een herinnerend en verbindend boek lijkt ons een goede eerste tastbare uitdaging. Hoewel een strakke tijdsplanning vereist is, mogen kwaliteit en accuraatheid hierbij niet inboeten.
Het opzet is een waarheidsgetrouw beeld brengen van Ilse: de moeder, de politica en de hedendaagse vrouw. Geliefd door velen, maar vooral door gewone mensen, laat ze een niet te schatten politieke en spirituele nalatenschap na, die velen kan inspireren. Zo is haar leven sterker dan haar dood.
Dit alles willen we volbrengen in volle respect voor haar mama en haar zonen.

MISSIE, VISIE, WAARDEN EN STRATEGIE

Het formuleren van de missie, visie en waarden van ons initiatief heeft twee doelen.
Eén, als extern visitekaartje, geeft het in een oogopslag de essentie weer van onze kernopdracht, van de kernwaarden die we hanteren en van de aanpak die we kiezen om de doelstellingen te bereiken.
Twee, als intern kompas, houdt het niet alleen de neuzen in één richting, maar houdt het ook de motivatie, het efficiënt werken en het doelgericht werken, scherp.

MISSIE

Leven, politiek en realisaties van Ilse Uyttersprot in kaart brengen vanuit alle mogelijk te ontginnen bronnen, en vervolgens publiek maken via verschillende dragers.

VISIE

Ilse kan als vrouw, moeder, politica, vriendin, supporter, carnavalist, kunstliefhebber, sportster, … een inspiratiebron zijn voor velen. We willen haar in de publieke herinnering houden. Midden onder ons met haar ontwapenende glimlach, vocht ze voor rechtvaardigheid, zorgde ze voor al wie op haar hulp beroep deed. Dàt is de legacy van Ilse, die willen we levendig houden.

WAARDEN

Optimistisch – Empathisch – Verbindend

STRATEGIE

We beginnen met bronnenonderzoek, interviews, informatiegaring door crowd sourcing. We doen hiervoor beroep op interdisciplinaire expertise. We werken gefaseerd, met achtereenvolgens een researchfase, een structureringsfase en een formateringsfase. In de publicatiefase maken we het levensverhaal van Ilse op gepaste wijze publiek. Onze projectmatige werkwijze moet het voluntarisme behoeden voor ongehoorde risico’s en onnodig tijdverlies. Maar tegelijk moet dit de goede wil en inzet van de ‘vrienden van Ilse’ sturen en richten naar een bevredigend resultaat.

INHOUDSBLOKKEN

Jeugdjaren
Politica
Moeder
Vrouw
Midden het volk
Bevoorrechte getuigen
Politieke en spirituele nalatenschap

INITIATIEFNEMERS

Godfried Van De Perre – sponsoring en communicatie
Erik Hendrickx – projectmanagement
Bart Van Lysebeth – content en concept

CONTACT

e-mailadres : info@hetverhaalvanilse.be