Home

Het verhaal van Ilse wordt warm en verbindend verteld. Op 9 december 2021 verscheen een mooi boek over haar leven. Het verhaal van Ilse kwam tot stand met steun van het publiek via ‘crowd funding’. Het boek is beschikbaar in de boekhandel en via de gekende online platformen (webwinkels). Een uitstekend idee voor kerst!

Leegte. Het tragische overlijden van Ilse op 4 augustus 2020 liet een onwezenlijke leegte. Verbouwereerde medestanders nemen het initiatief om haar verhaal vooralsnog te vertellen.

Over het verhaal van Ilse.
Ilse Uyttersprot is een inspirerende grote dame. Mama, vriendin, sportiva, carnavaliste, top politica, deelneemster, bezielster, initiatiefneemster. Midden onder ons met haar ontwapenende glimlach, vocht ze voor rechtvaardigheid, zorgde ze voor al wie op haar hulp beroep deed.

Boek. Het verhaal van Ilse is in boekvorm verschenen op 9 december 2021. Het
boek van 256 pagina’s heeft een harde kaft en bevat honderden unieke kleurenfoto’s. Het werd door uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts op de markt gebracht aan 30 euro. De oplage van de eerste druk bedraagt 2.500 exemplaren. Het project werd grotendeels gefinancierd via crowd funding.

Motivatie voor het verhaal van Ilse vindt u op de pagina Over het team. Het werd een warm verhaal, verteld zoals Ilse het beleefde. Het boek wil haar optimistisch herinneren. Die herinnering kan mensen in onze gemeenschap verbinden zoals Ilse dat deed, ook  in de toekomst.

Initiatiefnemers voor het project zijn Godfried Van de Perre, Bart Van Lysebeth en Erik Hendrickx.

Contact: info@hetverhaalvanilse.be