Home

Het verhaal van Ilse wordt warm en verbindend verteld. In december 2021 verschijnt een mooi boek over haar leven. Het verhaal van Ilse rekent op steun van het publiek via ‘crowd funding’. Je kan voor-intekenen op het boek en zo voordelig één of meerdere exemplaren reserveren. Een uitstekend idee voor kerst! Je kan het project volgen op Facebook en op Instagram, of intekenen op onze nieuwsbrief.

Klik op de afbeelding om het boek te bestellen.

Leegte. Het tragische overlijden van Ilse op 4 augustus 2020 liet een onwezenlijke leegte. Verbouwereerde medestanders nemen het initiatief om haar verhaal vooralsnog te vertellen.

Over het verhaal van Ilse, en over het boek.
Ilse Uyttersprot is een inspirerende grote dame. Mama, vriendin, sportiva, carnavaliste, top politica, deelneemster, bezielster, initiatiefneemster. Midden onder ons met haar ontwapenende glimlach, vocht ze voor rechtvaardigheid, zorgde ze voor al wie op haar hulp beroep deed.

Boek. Het verhaal van Ilse verschijnt in boekvorm, harde kaft, 256 pagina’s inclusief unieke foto’s, in december 2021. Het wordt door uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts op de markt gebracht aan 30 euro. Een oplage van 1500 exemplaren wordt vooropgesteld. Voor-intekenen op het boek kan tot 30 november aan 25 euro per gereserveerd exemplaar. Een uitstekende vorm van steun voor het project. Én een goed idee voor geschenkjes onder de kerstboom dit jaar.

Motivatie voor het verhaal van Ilse vindt u op de pagina Over het team. Het wordt een warm verhaal, verteld zoals Ilse het beleefde. Het boek wil haar optimistisch herinneren. Die herinnering kan mensen in onze gemeenschap verbinden zoals Ilse dat deed, ook  in de toekomst.

Initiatiefnemers voor het project zijn Godfried Van de Perre, Bart Van Lysebeth en Erik Hendrickx.

Contact: info@hetverhaalvanilse.be