Het verhaal van ilse wordt warm en verbindend verteld. In december 2021 verschijnt een mooi boek over haar leven. Vanaf eind juli is het verhaal van ilse te volgen op sociale media. Vanaf midden augustus kan je voordelig voor-intekenen. Nu al kan je intekenen op een nieuwsbrief en de uitgave ondersteunen via een steunfonds.

Over het verhaal van ilse, en over het boek.
Ilse Uyttersprot is een inspirerende grote dame. Mama, vriendin, sportiva, carnavaliste, top politica, deelneemster, bezielster, initiatiefneemster. Midden onder ons met haar ontwapenende glimlach, vocht ze voor rechtvaardigheid, zorgde ze voor al wie op haar hulp beroep deed.

Leegte. Het tragische overlijden van Ilse op 4 augustus 2020 liet een onwezenlijke leegte. Verbouwereerde medestanders nemen het initiatief om haar verhaal vooralsnog te vertellen.

Boek. Het verhaal van Ilse verschijnt in boekvorm, harde kaft, 192 pagina’s inclusief unieke foto’s, in december 2021. Het wordt door uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts op de markt gebracht aan 30 euro. Een oplage van 1500 exemplaren wordt vooropgesteld. Voor-intekenen op het boek aan 25 euro, en zó het project steunen zal kunnen vanaf midden augustus op deze website.

Motivatie voor het verhaal van Ilse vindt u op de pagina Over het team. Het wordt een warm verhaal, verteld zoals Ilse het beleefde. Het boek wil haar optimistisch herinneren. Die herinnering kan mensen in onze gemeenschap verbinden zoals Ilse dat deed, ook  in de toekomst.

Iconen. Met keizer Kamiel Sergant en Ilse verloren we twee immer optimistische iconen van de blije Aalsterse spirit. We missen hen allebei. We zullen hen allebei nog lang meedragen in onze herinnering 

Sociale media. Vanaf eind juli is het verhaal van Ilse te volgen op Facebook en Instagram.

Initiatiefnemers voor het project zijn Godfried Van de Perre, Bart Van Lysebeth en Erik Hendrickx.

Contact: info@hetverhaalvanilse.be